Rom,Tutku Meyvesi,Misk,Gardenya, Tonka Fasulyesi,Vanilya